Skauti nezaháľajú.

Skauti nezaháľajú.

Školstvo a vzdelávanie     Ondrej Kurbel Slovenský skauting    
Rovnako ako školský, aj skautský rok začína v septembri a vrcholí letným táborom. Tento skautský rok začali skauti zo seredského zboru Polaris netradične, na vode. Na vodnom diele Kráľová "pokrstili" svoju novú, vlastnoručne vyrobenú plachetnicu Eleaonor. Popri plachtení si deti zo zboru vyskúšali i jazdu na motorovom člne, či pádlovanie v kanoe.  To, že skauti vyrobili naozaj dobrú plachetnicu, sa im potvrdilo  už pár dní po krste, kedy na regate Aquaeris 2019 na Zvolenskej priehrade vyhrali hlavnú cenu a rýchlostné preteky.
Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov. Majú to vo svojom zákone. Aj preto súhlasili, keď ich mestský poslanec Dušan Irsák oslovil s ponukou na spoluprácu pri starostlivosti o 225 novovysadených stromov v priemyselnom areáli. Dušan Irsák už pri výstavbe priemyselného parku upozorňoval na potrebu výsadby zelene, čo podporil aj svojim prísľubom na pomoc s polievaním. Nielen že poskytoval vozík s nádržou a vodu na polievanie, ale spolu so skautmi osobne celé leto stromy polieval.  Pritom počas každej brigády vypolievali kýbľami ku stromčekom až 4200 litrov vody.
Popri pravidelných stretnutiach, ktoré mávajú raz do týždňa, organizovali skauti najmä rôzne prespávačky, výpravy do prírody, opekačky, pomáhali pri charitatívnych zbierkach, ale organizovali aj brigády na výrobu podsadových stanov, čistenie okolia a kosenie areálu školy.
Odklínanie hradov je jedným zo skautských projektov, kde sa snažia chrániť okrem prírody aj „cenné ľudské výtvory“. Preto sa Seredský skauti rozhodli pomôcť aj pri organizovaní diskusie o budúcnosti nášho kaštieľa.  Do konca roka majú ešte v programe Vianoce v kaštieli, Betlehemské svetlo, či Vianočný turnaj v spoločenských hrách.
Aj keď skauti robia všetko ako dobrovoľníci, nejaké financie na všetky tieto aktivity predsa len potrebujú. Preto sa aj touto cestou chcú poďakovať za pomoc Mestu Sereď ako i všetkým svojim sponzorom a podporovateľom. 
Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú. Skauti nezaháľajú.