iBobor – informatická súťaž

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Monika Kroláková, riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda    
Od roku 2004 sa táto medzinárodná súťaž teší stúpajúcemu záujmu. V minulom ročníku sa súťažilo v 57 krajinách sveta. Hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie. Deti iniciuje k intenzívnejšiemu a kreatívnejšiemu používaniu digitálnych technológií pri učení sa, rozvíja logické myslenie a podporuje technické zručnosti.
Ročník 2019/2020  sa konal v 46. novembrovom týždni, od pondelka do piatka postupne súťažilo osem kategórií. Spolu sa zúčastnilo 89 768 súťažiacich zo 1 116 škôl SR, aj CZŠ Sereď bola jednou z nich.
Vďaka výborným technickým podmienkam informatických učební školy, prebiehala on-line súťaž bezproblémovo. Z dvadsiatich zúčastnených žiakov bolo 15 úspešných riešiteľov. Najväčšiu radosť nám urobili:
Samuel Matušica (4.ročník) v kategórii Bobrík získal neuveriteľných 96 bodov (100. percentil), Vondena Lukáš (5. ročník) v rovnakej kategórii získal 92 bodov (95. percentil). V kategórii Benjamín bol najlepší Matej Kurbel (7. ročník), získal 73,34 bodov (100. percentil).
Všetkým úspešným riešiteľom ešte raz srdečne blahoželáme.