Celoslovenské stretnutie zimných plavcov v Seredi

Celoslovenské stretnutie zimných plavcov v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Aj tento rok zorganizoval Seredský spolok zimných plavcov v spolupráci s mestom Sereď celoslovenské stretnutie otužilcov, ktoré sa uskutočnilo v seredskom campingu v nedeľu 8. decembra.  Podujatia sa zúčastnilo 130 plavcov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Medzi nimi boli otužilci z Bratislavy, Piešťan, Šale, Hlohovca, Šimtavy, Senca či Trnavy a Vrbového.  
 
Podujatie začalo spoločným nástupom a príhovorom jednej z organizátoriek  Zuzany Kubányiovej, ktorá mimo iného povedala: “Teší nás, že sa každoročne zvyšuje záujem o toto podujatie, čo sa prejavilo aj v našich radoch. Máme medzi sebou veľa nováčikov, ktorí sa chcú venovať otužovaniu aj takým spôsobom ako je plávanie v ľadových vodách.”
 
Slova sa ujal aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, ktorý neskrýval radosť z hojnej účasti tohto vydareného podujatia.
Po spoločne zaspievanej hymne zimných plavcov účastníci vstúpili do ľadových vôd Váhu. K dispozícii mali tri dĺžky trás: 100m, 500m, 750m a 1000m. Jedna z účastníčiek Margaréta Lukáčová zo Šale nám prezradila, že sa otužovaniu nevenuje veľmi dlho, ale podľahla zimnému plávaniu  a pozitívne účinky skutočne cíti na svojom zdraví. Ďalší plavec Marek Mikuláš zo Serede sa naopak plávaniu venuje niekoľko rokov a môže takéto otužovanie iba odporučiť.
 
Celé podujatie malo aj dobročinný charakter. Ľubovoľným príspevkom mohli účastníci prispieť malému Tobiaskovi, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom ako aj ochorením srdiečka a v najbližšej dobe ho čaká operácia
.
Celoslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v SerediCeloslovenské stretnutie zimných plavcov v Seredi