Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“

Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Mariana Kamenská    
V rámci projektu „Židovská ulička“ študenti 1. ročníka absolvovali v septembri 2019 návštevu Múzea holokaustu v Seredi.   
Úvodným krokom do projektu Židovská ulička je neodmysliteľne oboznámenie študentov      o prenasledovaní Židov počas obdobia Slovenského štátu.
Neoddeliteľnou súčasťou návštevy bola aj prehliadka stálej expozície Múzea holokaustu, ktorá slúži  ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.
 
Výchovno-vzdelávacími zážitkovými aktivitami a rozhovormi o premietnutých filmoch z produkcie EDAH „ Seredské svedectvá“ si zároveň študenti uvedomili, že počet preživších, ktorí nám môžu sprostredkovať tragické osudy svoje i svojich najbližších neustále klesá, a preto je dôležité si ich výpovede neustále pripomínať.
 
Študenti  2.A a 2.B sa zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi. Pietny akt sa konal pri Pamätníku obetí holokaustu
v Mestskom parku v Seredi, ktorý pripomína milióny nevinných obetí nacistickej agresie počas II. svetovej vojny a poukazuje na nebezpečenstvá a hrôzy vyplývajúce z diskriminácie a rasového násilia. Spomienkového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia TTSK, mesta Sereď, UZŽNO, Zväzu protifašistických bojovníkov, mesta Galanta ako aj študenti stredných škôl.
 
Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma, ktorú zapálila Paulínka Zajková, naša študentka  z 2.A triedy, symbolizuje večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri.
V rámci projektu „Židovská ulička“ sme so študentmi pripravili časť projektu „Zrkadlo svedomia“ . Cieľom nášho tvorivého úsilia sú aktivity sprostredkúvajúce takmer zabudnuté spomienky na židovské obyvateľstvo v Seredi, na symboly a tradície spojené s bežným životom židovskej rodiny, na takmer zabudnuté miesta a budovy , ktoré kedysi patrili židovskej komunite v Seredi.
Projekt „ Židovská ulička – zrkadlo svedomia“ je realizovaný vďaka finančnému príspevku  Mesta Sereď. Ďakujeme za podporu a spoluprácu v roku 2019.
Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“Výučba holokaustu pokračuje projektom „Židovská ulička - zrkadlo svedomia“