Nové vlajkové stožiare

Nové vlajkové stožiare

Mestský úrad     Bc. Ľubomír Veselický    
V utorok 3. decembra 2019  dopoludnia namontovali pred budovou mestského úradu v Seredi zamestnanci spoločnosti 2U s.r.o. Bratislava tri nové vlajkové stožiare spolu s úchytmi a ramenami na pripevnenie vlajky Európskej únie, štátnej vlajky a vlajky mesta Sereď. Pôvodné stĺpy verejného osvetlenia v minulosti upravené na vyvesenie vlajok privarením držiakov oceľových laniek boli odstránené 18. 11. 2019 a držiaky stĺpov zapustené do terénu boli priemeru nových stĺpov prispôsobené v piatok 29. 11. 2019.
 
Výmena stĺpov bola uskutočnená v záujme trvalej ochrany vlajok pred poškodením. Staré vlajky pri pôvodnom spôsobe upevnenia  boli vetrom prevracané cez vrchol stožiara a prichádzalo k ich trhaniu a znehodnocovaniu. Zákon č. 63/1993 Z. z. v § 8 ods. 11 hovorí, že: „Štátna vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.“ 
Nové stĺpy s vlajkami vytvárajú dôstojný, moderný a  estetický vzhľad práve zrekonštruovanej novej časti mestského úradu.
Nové vlajkové stožiare Nové vlajkové stožiare Nové vlajkové stožiare Nové vlajkové stožiare Nové vlajkové stožiare Nové vlajkové stožiare Nové vlajkové stožiare Nové vlajkové stožiare