Bezpečný priechod pre chodcov ul. Cukrovarská

Bezpečný priechod pre chodcov ul. Cukrovarská

Mestský úrad     Oddelenie rozvoja mesta    
Vzhľadom na súčasný stav vývoja dopravnej nehodovosti, intenzitu cestnej premávky, ako motorovej tak i pešej, sa v meste Sereď pristúpilo k návrhu technického riešenia pre zvýšenie bezpečnosti chodcov technickými zariadeniami „ Bezpečného priechodu“. Zámerom mesta Sereď je vybudovanie osvetlenia a zvýraznenia ďalšieho frekventovaného priechodu pre chodcov. Priechody pre chodcov patria medzi najrizikovejšie úseky pozemných komunikácií. Správnym osvetlením priechodu eliminujeme úrazy, alebo smrteľné nehody chodcov.   
 
Dodávateľ:  Dopravná signalizácia SW, a.s. , Suma: 9 993,6 € s DPH
Aktuálny stav: prebieha realizácia do 15.12.2019
Bezpečný priechod pre chodcov ul. Cukrovarská