V našom meste sa predstavil festival Ekotopfilm

V našom meste sa predstavil festival Ekotopfilm

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Dňa 26. novembra  sa  v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi konal  filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm. Cieľom festivalu je meniť správanie spoločnosti k životnému prostrediu. Pre návštevníkov bol počas celého dňa pripravený pestrý filmový program, ktorý priniesol široké spektrum tém. Okrem jedinečných filmov z celého sveta bola súčasťou festivalu aj sprievodná diskusia.  Festival Ekotopfilm – Envirofilm štartuje každoročne súťažným festivalom v máji v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde predstaví vyše 60 dokumentárnych filmov. Následne celoročne navštevuje krajské a okresné mestá Slovenska.
 
V Seredi patrilo doobedie  Junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy. Deti si v rámci Junior festivalu pozreli štyri krátke náučné filmy – Gajah Borneo (príbeh slonej rodiny z Bornea inšpirovaný skutočnými udalosťami), Na titulke (zvieratá z pralesa sa chcú dostať na titulku časopisu), Pozri sa (prirodzené cykly výmeny medzi ľuďmi a živočíchmi) a Rodisko (človek sa na Zemi stretáva s odplatou za svoje hriechy). Festival pokračoval večerným programom pre širokú verejnosť. Už samotná pozvánka napovedala, že program poskytne pohľad na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany.  Návštevníci mali možnosť vidieť jedinečné zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre, videli príklady toho, ako predchádzať vzniku odpadov alebo sa inšpirovali príbehom odhodlanej aktivistky, novodobej Johanky z Arku.
 
 
V našom meste sa predstavil festival EkotopfilmV našom meste sa predstavil festival EkotopfilmV našom meste sa predstavil festival EkotopfilmV našom meste sa predstavil festival Ekotopfilm