Súťaž vo varení kapustnice

Súťaž vo varení kapustnice

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Poslednú novembrovú sobotu sa v seredskom campingu konal 5. ročník súťaže vo varení kapustnice. Celkom 14 súťažných družstiev od 10:00 hodiny stálo pri svojich kotlíkoch, aby predviedli svoje kuchárske umenie a uvarili "najlepšiu" kapustnicu. Počasie bolo priam ideálne a súťažiaci do kapusty pridávali mäso, hríby, smotanu... Popri varení sa zabávali, spievali a niektorí aj tancovali. Kapustnica sa vydarila všetkým. O 14:00 hodine bola súťaž ukončená a vzorky boli odovzdané porote. Aj keď podstatou súťaže nie je samotná výhra, ale príjemné stretnutia s rodinou a  priateľmi porote napokon najviac zachutila a prvé miesto získala kapustnica od ŠTRAMÁKOV. Druhé miesto získali PIVNÍ BARÓNI a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo U MAJERNÍKOVCOV. K celkovému zhodnoteniu akcie treba povedať, že víťazi boli všetci, ktorí prišli a prežili príjemnú sobotu.
 
Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice Súťaž vo varení kapustnice