Literárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeu

Literárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeu

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
V piatok 29. novembra sa v Mestskom múzeu v Seredi konal LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ. Spisovateľka počas podujatia predstavila návštevníkom svoju novú, v poradí už desiatu knihu, ktorá vyšla pod názvom STRONGMANI.
 
Ide o príbeh z prostredia silných mužov, ktorí prekonávajú nielen fyzické, ale aj psychické hranice svojho tela, aby sa tvrdým tréningom dostali k tým najvyšším métam.  Martin Mišík, Peter Kriška a Juraj Vašutka, traja kamaráti, priatelia, silní muži. Každý z nich je iný a zároveň jedinečný. Majú odlišný pohľad na vzdelanie, na život, na šport, ktorému podľahli, ale aj na lásku, rodinu a na silu, ktorú si musia denno-denne udržiavať a zvyšovať ju cvičením a posilňovaním. Príbeh Strongamov vám ukáže zaujímavý pohľad na ich súkromie, ktoré často zatláčajú do úzadia, len aby dosiahli aspoň čiastkové úspechy. Hľadajú si svoj spôsob tréningu a vlastnú cestu - často neľahkú. Boria sa s prekážkami, nepoznajú bolesť, idú až za hranice svojich možností.
 
Hosťami večera boli  Dávid Ďatelinka, Branislav Golier, Damián Golier - strongmani. Počas večera rozprávali zážitky z prostredia silových športov. Rozprávanie bolo obohatené ukážkami a tak mali návštevníci možnosť aj vizuálne vidieť kto vlastne strongmani sú a čomu sa konkrétne venujú. Kniha bola počas večera pokrstená veľmi netradične a to činkami. Trojica silných mužov autorke poďakovala za napísanie knihy, vďaka ktorej sa silové športy dostávajú viac do povedomia čitateľov.
Literárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeuLiterárny večer Ruženy Scherhauferovej v Mestskom múzeu