Venované spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi

Venované spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Slávka Kramárová    
Už 16- krát sa dňa 25. novembra 2019 stretli žiaci základných škôl a reálneho gymnázia v Dome kultúry v Seredi, kde sa konala regionálna súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy pod názvom Mihálikova Sereď. Súťažou  si uctili organizátori Miestny odbor Matice slovenskej, Mesto Sereď a Dom kultúry rodáka z blízkej Dolnej Stredy a občana Serede spisovateľa Vojtecha Mihálika. Zo školských kôl postúpilo do súťaže spolu 37 žiakov. Zúčastnili sa žiaci zo ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho,  CZŠ sv. Cyrila a Metoda a reálneho Gymnázia V. Mihálika zo Serede, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava a ZŠ s MŠ K. Kuffnera v Sládkovičove. Pozvanie prijal Bc. Ľubomír Veselický, viceprimátor Mesta Sereď.
 Účinkujúcich hodnotili poroty v zložení:
Mgr. Ružena Scherhauferová- spisovateľka, Mgr. Hana Čížová, Mgr. Silvia Slováková
Anna Pokorná- slovenská úspešná recitátorka, Mgr. Katarína Valábková, Jaroslava Práznovská
Úroveň prednesu žiakov bola veľmi dobrá. Víťazi boli ocenení diplomami a knihami, ostatní účastníci dostali pochvalné uznanie a všetci občerstvenie.
 
Vyhodnotenie:
I. kategória ( žiaci 1. – 4.ročníkov ZŠ )
Poézia:
Karolína Drábiková  – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Kamila Trojáková- ZŠ J. Fándlyho Sereď
Simona Kišová- Pata
Próza:
Roman Pauer- ZŠ J. Fándlyho Sereď
Hana Cicáková – ZŠ Pata
Simona Široká – ZŠ J. A. Komenského Sereď 
II. kategória ( žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia )
Poézia:
Lenka Vargová- ZŠ J. A. Komenského Sereď     Aleš Gabriel- Gymnázium V. Mihálika Sereď
Adam Čambál – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Próza:
Martina Ivanová- ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Alex Barienčík- ZŠ J. A. Komenského Sereď 
Katarína Kavoňová -  CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
III. kategória  ( žiaci 8. – 9. ročníkov a reálneho gymnázia)
Poézia:
Adela Srncová- CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
Matej Baláži- ZŠ Pata
Viktória Nagy - ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Próza:
Laura Kráľovičová- ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Laura Slobodová- ZŠ J. Fándlyho Sereď
Laura Scsibrányiová- ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
 
Touto cestou ďakujem všetkým účastníkom. Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS Sereď  
Venované spisovateľovi Vojtechovi  MihálikoviVenované spisovateľovi Vojtechovi  MihálikoviVenované spisovateľovi Vojtechovi  MihálikoviVenované spisovateľovi Vojtechovi  MihálikoviVenované spisovateľovi Vojtechovi  MihálikoviVenované spisovateľovi Vojtechovi  MihálikoviVenované spisovateľovi Vojtechovi  Mihálikovi