Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca

Mestská polícia     Mestská polícia    
Mesto Sereď – Mestská polícia
 vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením:
- PRÍSLUŠNÍK  MESTSKEJ  POLÍCIE 
 
Požiadavky  pre  účasť  na výberovom konaní za príslušníka MsP sú:
-     vek:  nad 21 rokov 
-    vzdelanie stredoškolské s maturitou
-    osoba musí byť bezúhonná,   preukazuje sa výpisom z reg.trestov
-    zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
-    vodičský preukaz sk. B
 
Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom  treba zaslať na   e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk     do 15.01.2020.
Predpokladaný nástup do zamestnania:  1.2.2020
Nástupný plat:   950,-€  (bez odbornej spôsobilosti)
Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.