Kľúče k Nežnej

Kľúče k Nežnej

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ Komenského    
    Pripomenúť si udalosti Nežnej revolúcie, zistiť, čo všetko o nej naše deti vedia i nevedia, ale i stretnutie kolegov a rovesníkov v priateľskom duchu bolo cieľom oblastnej vedomostnej súťaže Kľúče k Nežnej, ktorá sa uskutočnila dňa 22.novembra 2019 na Základnej škole J.A. Komenského v Seredi. Súťaž organizovali v spolupráci s mestom Sereď, ktoré prispelo nielen svojou podporou, ale i vecnými darmi pre víťazov.
    A že v tento deň nešlo len o súťaž, ale aj o aktivity, ktoré s Nežnou revolúciou súvisia, dokazoval živý ruch na pôde školy. Okrem súťaže, v ktorej o prvenstvo bojovali družstvá zo Šintavy, Paty, Gymnázia v Seredi a ZŠ J.Fándlyho a J.A. Komenského, sa totiž žiaci školy zúčastnili i workshopu organizácie Post Bellum. Práve v ňom mohli v priebehu pár hodín zakúsiť, aké to bolo chodiť do školy v časoch socializmu, skladať pioniersky sľub, či vymeniť svoj pohodlný život žiaka 21.storočia za život socialistického dieťaťa. V tento deň to teda na škole žilo dejinami. Svojou prednáškou o významných dejinných udalostiach k tomu prispela i PhDr.Martina Fiamová, PhD., ktorá výraznou mierou obohatila súťaž o Nežnej revolúcii svojou pútavou prednáškou.
     Takže žiaci na workshope sa hrali a učili zároveň a súťažiaci trápili svoje mozgové bunky pri testoch z obdobia pred i počas Nežnej revolúcie. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, žiaci ukázali, že dejiny ich zaujímajú a rozumejú im. V tvorivej časti súťaže mali preukázať, akou mierou si osvojili a pochopili novembrové i prednovembrové udalosti. Práve v tejto časti porotu príjemne prekvapili a dokázali, že vedomosť je vtedy skutočnou, ak ju človek dokáže v správnej chvíli využiť.
     Víťazmi sa napokon stali žiaci Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, na druhom mieste skončilo družstvo zo Základnej školy v Pate a na treťom mieste opäť družstvo gymnázia.
    Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri podobne úspešnej akcii!
Kľúče  k NežnejKľúče  k NežnejKľúče  k Nežnej