Zmena v systéme nakladania s triedenými odpadmi.

Zmena v systéme nakladania s triedenými odpadmi.

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Zmena v systéme nakladania s triedenými odpadmi.