KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU