VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA ROK 2020 A VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
V rozpočte mesta Sereď sú schválené finančné prostriedky na podporu združení vykonávajúcich verejno-prospešné služby pre obyvateľov nášho mesta. Informácie k výzvam pre jednotlivé oblasti podpory sú zverejnené na internetovej stránke mesta. 
Termíny na predkladanie sú nasledovné:
Žiadosti na rozvoj telovýchovy a športu
najneskôr  24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5501_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacii-rozvoj-telovychovy-a-sportu-v-roku-2020
 
Žiadosti na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít
najneskôr  24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5500_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-poskytnutie-dotacii-podpora-a-rozvoj-mladeznickych-aktivit-v-roku-2020
 
Žiadosti na podporu charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých 
najneskôr  24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5499_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-poskytnutie-dotacii-pre-oblast-charity-socialnej-pomoci-humanitarnej-starostlivosti-zdravotnictva-a-zdravotne-postihnutych
 
Žiadosti na poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry, záujmovo umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity
najneskôr  24. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5498_vyzva-na-poskytnutie-dotacii-pre-oblast-kultury-zaujmovo-umeleckej-cinnosti-a-kulturnej-aktivity
 
Výzva na podávanie návrhov na Oceňovanie športovcov                                                                  za súťažný ročník 2018/2019 a rok 2019
najneskôr 27. januára 2020 do 12.00 hod.
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c5497_vyzva-na-na-predkladanie-navrhov-na-ocenovanie-najuspesnejsich-sportovcov-mesta-sered-za-sutazny-rocnik-2018-2019-a-rok-2019