Z chodby relaxačná miestnosť

Z chodby relaxačná miestnosť

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Jarmila Žilecká, riad. ŠZŠ v Seredi    
Piatok 15. november 2019 bol pre Špeciálnu základnú školu v Seredi veľmi významným dňom. Tešili sa nielen všetci žiaci, ale aj celý kolektív zamestnancov v budove školy na Fándlyho ulici. Po takmer mesačnom plánovaní, organizovaní, prípravách a vlastnoručnej práci úžasne ochotného a milého tímu zamestnancov spoločnosti BIC Slovakia so sídlom v Seredi nasledoval dlho očakávaný deň D - deň odovzdávania... Obyčajná zastaraná chodba školy sa akoby šibnutím prútika zmenila na prekrásnu relaxačnú miestnosť. S nápadom pomôcť našej škole prišiel Ing. Bohuslav Godály. Jeho návrh nás veľmi potešil. Po celý čas premeny sme sa prizerali, ako sa nám postupne priestor chodby menil na školskú „obývačku“. Najprv sa zmenil na nepoznanie strop, potom zasvietili nové svetlá na novú podlahu a vymenené dvere. Medzitým sa farbili steny. Predkreslené veselé motívy sa rukami dobrovoľníkov BIC-u menili na rozkvitnutú lúku, aby rozžiarila oči detí čakajúcich na sľúbené prekvapenie.  Aby toho nebolo málo, spoločnosť BIC zafinancovala deťom aj nábytok, koberec a tulivaky. Poskytla tiež každému žiakovi školy balíček so svojimi produktami, lopty a iné reklamné predmety. Venovala aj balíčisko svojich výrobkov pre potreby vedenia a zamestnancov školy. Hodnota tejto pomoci je pre nás nevyčísliteľná, pretože okrem materiálnych darov tu figuroval najmä dar osobnej práce v čase svojho voľna pre osoh našej školy, osoh našich mentálne postihnutých detí. Úžasný pocit, ktorý dojíma a hreje pri srdci všetkých nás, ktorí sme sa tomu s ich dovolením len prizerali. Veľmi pekne týmto láskavým, obetavým ľuďom ďakujeme. Denne budeme na ich spolupatričnosť spomínať pri prechode touto prekrásnou miestnosťou. Vlastne nám budú aj chýbať, lebo sme si tak nejak na seba zvykli...
Poďakovanie patrí aj primátorovi Serede Ing. Martinovi Tomčányimu, Ing. Jozefovi Sečenovi – Montáž sadrokartónu, Ing. Stanislavovi Horváthovi – DOMECO a výtvarníčkam - pedagogičkám ZUŠ, bez ktorých by sa táto vynikajúca vec nedala zrealizovať.
Z chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosťZ chodby relaxačná miestnosť