Včelárenie v novom šate

Včelárenie v novom šate

Školstvo a vzdelávanie     RSVS J. Fándlyho Sereď    
Hoci je včelárstvo jedným z najstarších remesiel, prináša nové výzvy a bez doplňovania vedomostí v krátkej dobe zostávajú úle bez včiel. Vzdelávanie rovnako pri mnohých iných odvetviach je základom úspechu každého včelára a prosperity jeho včelstiev.
Preto sa aj náš Regionálny Spolok Včelárov Slovenska J. Fándlyho Sereď každoročne snaží zúčastňovať na včelárskych podujatiach realizovaných pre včelársku verejnosť a vo vlastnej réžii organizovať vzdelávacie aktivity vedené fundovanými odborníkmi v oblasti včelárstva, ako aj v čo najväčšej miere vytvárať príležitosti na spoločné stretnutia včelárov za účelom výmeny skúseností. V roku 2019 sme podujatí s možnosťou vzdelávania a zdieľania dobrej praxe absolvovali niekoľko, veď nie je potrebné, aby sa každý učil z vlastných chýb, keď sa môže inšpirovať skúsenosťou iných.
Každý kalendárny rok začíname spoločným stretnutím členov nášho spolku a tento rok nebol výnimkou. V mesiaci marec 2019 sme na spoločnom stretnutí členov nášho spolku plánovali aktivity v novom včelárskom roku, hodnotili uplynulý rok a v bohatých diskusiách hľadali odpovede na problémy výpadku včelích rodín, ktoré sa v posledných rokoch opakovane objavujú na našich včelniciach. Možnosť spoločných stretnutí aktívnych včelárov, možnosť načúvať dlhoročným skúsenostiam našich najstarších členov a oduševnenie začínajúcich včelárov pre nové metódy starostlivosti a ošetrovania včelstiev sú vždy pre všetkých zúčastnených veľkým obohatením a inšpiráciou do nového včelárskeho roka.
V máji 2019 sme sa stretli opäť, aby sme si vypočuli odbornú prednášku „Všeobecné včelárstvo“, na ktorú sme pozvali prednášať vysokoškolského pedagóga a aktívneho včelára Ing. Róberta Chleba, PhD.. Každé spolkové stretnutie, tobôž s účasťou fundovaného prednášateľa - včelára s možnosťou voľnej diskusie o preklápaní teórií a výskumných zistení do praxe je veľmi dôležité. Veríme, že naši členovia z takýchto možností zvyšovania odbornej pripravenosti na nové výzvy včelárenia vyťažia pre seba a svoje včelstvá čo najviac.
Ďalšou možnosťou na doplnenie svojich vedomostí a praktických zručností včelárenia je účasť na výstavách a vzdelávacích aktivitách realizovaných inými včelárskymi inštitúciami. Dňa 28.9.2019 sme sa zúčastnili XI. celonárodnej včelárskej výstavy, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, s mottom: „ Naše včely nám tvoria náš svet“. Organizátori výstavy pripravili pre včelárov a verejnosť program so zaujímavými sprievodnými akciami, taktiež sme mali možnosť prezrieť si apidomček s osadeným včelstvom a osobne prebrať konkrétne otázky s vystavovateľmi a predajcami včelárskych potrieb. Témy prednášok evokovali záujem včelárov a napriek nekomfortu počas prednášok viazaných na priestorové vybavenie a pochmúrnemu počasiu každý z nás odchádzal z tohto podujatia s pekným zážitkom.
Pred nami sú ešte mnohé výzvy, ktoré sa viažu na nové či pretrvávajúce problémy zdravotnej kondície včelstiev a nové trendy volajúce po väčšom súlade s ekológiou. Realizáciou vzdelávacích aktivít a stretnutí sa nám darí byť na ne pripravení. Za možnosť získavania nových poznatkov a skúseností ďakujeme Mestu Sereď a Trnavskému samosprávnemu kraju, ktoré realizáciu vzdelávacích aktivít našich členov v roku 2019 podporili.
Včelárenie v novom šateVčelárenie v novom šateVčelárenie v novom šateVčelárenie v novom šateVčelárenie v novom šateVčelárenie v novom šateVčelárenie v novom šate