Členovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegov

Členovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V sobotu 9. novembra sa na mestskom cintoríne v Seredi konalo pietne stretnutie členov Zväzu vojakov SR, aby si spoločne zaspomínali na zosnulých  kolegov a priateľov. S myšlienkou pravidelne organizovať spomienkové podujatia prišiel vlani predseda klubu Ondrej Urban, ktorý pred 20 rokmi navštívil v Holandsku bojiská 1.svetovej vojny s množstvom cintorínov. Od miestnych veteránov sa dozvedel, že vojaci z priateľstva či spolupatričnosti prekonávali strach a nasadzovali vo vojne svoje životy, aby v boji nenechali svojich kamarátov samých. A práve priateľstvo a spoločne prežitá minulosť v armáde spája aj členov Zväzu vojakov SR. A hoci niektorí už odpočívajú svoj večný sen, títo vojaci sú dôkazom, že priateľstvá sú nesmrteľné a trvajú večne
.  
Na úvod stretnutia krátku modlitbu predniesol vojenský kaplán Dominik Jáger. Na pamiatku zosnulých kolegov bol zároveň pri hlavnom kríži zapálený kahanec ako znak spomienky a úcty. Nostalgický čas síce umocnilo aj upršané počasie, no zároveň  zapríčinilo aj malú účasť pietnej spomienky. Tí, ktorí prišli spoločne navštívili všetky hroby bývalých vojakov pochovaných na seredskom cintoríne. Pri každom zapálili kahanček, postáli a v tichosti spomínali.
Členovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegovČlenovia Zväzu vojakov SR navštívili hroby svojich zosnulých kolegov