Sereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie

Sereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Tento rok si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie.  Pri tejto príležitosti sa v mnohých mestách na Slovensku konajú rôzne podujatia, zamerané na pripomenutie si udalostí zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala revolúcia, ktorá znamenala odstránenie komunistického režimu v Československu.
 
Novembrové udalosti si pripomenuli aj obyvatelia Serede. V utorok 5. novembra sa v mestskom múzeu konala vernisáž výstavy 30 rokov od nežnej revolúcie v Seredi. Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským národným archívom v Bratislave,  Štátnym archívom v Nitre s pobočkou v Šali a OZ Vodný hrad. Kurátorkou výstavy bola vedúca Mestského múzea v Seredi Mária Diková a na realizácii výstavy sa podieľalo aj odd. Školstva, rodiny, kultúry a športu pri Mestskom úrade v Seredi. Garantmi výstavy boli PhDr. Eva Vrabcová a Mgr. arch. Rastislav Petrovič.
 
 
Na výstave si mohli návštevníci prezrieť rôzne plagáty, fotografie, vizitky a visačky organizátorov revolučných zhromaždení či dobovú tlač. Vystavené dokumenty pochádzali zo zbierky mestského múzea, ale aj zo súkromných zbierok. Výstavy fotiek a rôznych materiálov z revolučného obdobia, so zameraním na udalosti, ktoré sa odohrali v Seredi si budete mať možnosť  prezrieť až do 31. Januára 2020.
 
Podujatie venované Nežnej revolúcii pokračovalo v stredu 6. novembra, kedy sa na Námestí republiky konali  workshopy zorganizované obchodnou akadémiou. Na pódiu vystúpila so svojim  koncertom nitrianska kapela Dany M a multimediálne dielo vytvorené občianskym združením (OZ) TRAKT s názvom Sloboda nie je samozrejmosť premietané na stenu bytovky zaujalo všetkých prítomných.
 
 
Vo večerných hodinách na podujatie nadväzoval ďalší program, ktorý sa konal vo veľkej zasadačke mestského úradu. Prítomným bol premietnutý film o Nežnej revolúcii, ktorý sa z tohto obdobia zachoval a bol spracovaný Vladimírom Klčom na DVD. Novembrové udalosti aj formou prednášky všetkým pripomenul Tomáš Klubert, historik a spisovateľ z Ústavu pamäti národa. Svoje zážitky priamo z tohto obdobia porozprávali aj aktívne zapojení obyvatelia nášho mesta do diania a organizovania demonštrácií v roku 1989 Alexander Kaduc, PaeDr. Ladislav Kamenský, Ing. Martin Tomčányi, PaedDr. Mariana Kamenská.  Hudobným hosťom večera bol Štefan Bilka - Buster.  Podujatie plné spomienok na novembrové udalosti sa konalo s finančnou podporou TTSK.
 
 

 
Sereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcieSereď si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie