Ľudové piesne - naše kultúrne bohatstvo

Ľudové piesne - naše kultúrne bohatstvo

Kultúra a divadlo     Výbor MO MS v Seredi    
Dňa 28. októbra 2019 sa konal v Dome kultúry v Seredi už 13. ročník súťaže Folklórna Sereď. Súťažiaci i hostia si vypočuli  ľudové piesne z celého Slovenska. Súťaž usporiadali Miestny odbor Matice slovenskej, Mesto Sereď a Dom kultúry. Najlepší speváci základných škôl z regiónu, konkrétne zo ZŠ  s MŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ Šintava,  ZŠ Štefánikova  Galanta, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ Pusté Úľany, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho a CZŠ sv. Cyrila a Metoda  Sereď, podali veľmi dobré výkony. Súťažilo sa v 2 kategóriách: žiaci 1.stupňa a  2.stupňa  ZŠ. Spevákov posudzovala 3-členná porota v zložení  Mária Mudrochová,  DiS. art. , Mária Pellerová, DiS. art. a za MO MS Jaroslava Práznovská. Súťažiacich prišla povzbudiť aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante Bc. Zlatica Gažová.
 
Výsledky:
1. kategória:  1. Matúš Kavický,  2. Denisa MarczibányiováRebeka Bódišová,  3. Sofia Budinská a Martin Kajan                                                                              
2. kategória:  1. Veronika Baričiaková,  2. Kira Zoe Straková, 3. Denisa Marczibányiová
Ocenení dostali okrem diplomu ako cenu USB kľúče, všetci súťažiaci dostali občerstvenie a pochvalné uznanie. Súťaž zorganizovala predsedníčka MO MS v Seredi Slávka Kramárová. Touto cestou ďakujeme Mestu Sereď za ceny a DK za občerstvenie.      
Ľudové piesne - naše kultúrne bohatstvoĽudové piesne - naše kultúrne bohatstvo