Ad: Je to naša ľahostajnosť, alebo hlúposť? (SN 18. 09. 2019)

V „príspevku“ sa autor zľahka dotkol aj environmentálnych záťaží Niklovky. Environmentalistika a zmeny klímy sú v súčasnosti „letiace“ témy, ktorým však málokto rozumie, ale ku ktorým sa vyjadruje každý, kto udrží v ruke ceruzku. Je však kontraproduktívne, ak ktosi len tak „čosi“ tresne do éteru!
Mňa ale zaujíma, čo predstavitelia mesta urobili vo vzťahu k Niklovke a vplyvom skládky lúženca (kontaminácia vodného prostredia, ovzdušia, bioty, a v tom aj nás), koľkokrát rokovali s tým nalešteným priekupníkom dreva, koľkokrát s vlastníkom lúženca, kedy a kde publikovali zápisničné závery týchto rokovaní, koľko a aké podnety dali na úrady, políciu, prokuratúru a s akým výsledkom? Prečo som zvedavý? Pretože nás zo zákona musia zastupovať a konať v našom mene. Pred voľbami tu totiž rezonovalo, že „na Seredi nám záleží“. Pamätáte si ešte? Fúúú, to bolo dávno... A teraz fňukať do média...
Očakávam, že v duchu zastupiteľskej demokracie sa „naši“ chopia iniciatívy, stanú sa vlajko(svetlo)nosičmi a povedia čo chcú ľudia (tém je... nielen podľa pocitovej mapy) a v našom mene budú žiadať, otravovať, kričať, klopať a búchať na správne dvere, zastupovať a chrániť nás a teda konať aj v duchu Ústavy, zákona o obecnom zriadení a Štatútu mesta (ktorý v mnohom iba (aj bezmyšlienkovite) opisuje zákon). Už len chcieť, že... Veď ako vtipne poznamenal „...príslušné zložky výkonnej moci sa už tridsať tzv. slobodných a demokratických rokov blahovoľne pozerajú okrem iného aj na haldu luženca...“.
A predstavitelia mesta – zložka miestnej výkonnej moci, vrátane neho (odporúčam oboznámiť sa so zákonom č. 369/1990 Zb. s upriamením na §§ 4, 6, 10, 13 a súvisiacich; k tomu dodávam, že „hlavné výkonné a legislatívne orgány sú: národná rada SR; vláda SR; prezident SR; verejná správa, t.j. a) štátna správa; b) územná samospráva“) sa možno nie „blahovoľne“, ale tiež (iba) pozerajú. Či? Čo robil vo funkciách 20, či koľko rokov, keď nepozná atribúty a princípy činnosti orgánu samosprávy, teda, zopakujem ešte raz - miestnej výkonnej moci? Za čo bral plat, keď sa stále iba alibisticky vyhovára, že to druhí... Nie, (aj) toto majú robiť naši miestni a on je štatutárom. Nie sú tam pre krásu. Zo zákona musia makať, makať a makať,...
Zaujímavé, že „blahovoľnosť“ predchádzajúceho režimu, ktorého produktom je nielen on, ale aj mizerný stav prostredia, rozvrat hodnôt, morálky a stále aj pasivita ľudí, mu akosi neprekáža. To mu zjavne vyhovuje(?!). Cíti sa neslobodne a nedemokraticky, keďže použil „tzv.“? Ešte sa neprebudil, či nepochopil, alebo je to iba nostalgia, alebo „niečo“ iné?
Mal som špeciálne k tomuto pripravený komentár. Prečítal som si však v SME (21.10.2019) príspevok „Tridsať rokov po Nežnej: správa o stave republiky“ a hovorím si fajn, je to vnímateľné aj pre jednoduché mysle a je to v príhodný čas. Je to primeraná odpoveď na alibistickú zlátaninu nášho ctihodného voleného zástupcu!
Bol tu systém, ktorý ľuďom neveľmi umožňoval aktívne sa zapájať do rozhodovania, a ktorý sa o nich akože staral a akože riešil... a cielene vyrábal ľahostajných a lenivých. Mnohým to vyhovovalo a v mnohých je ešte stále pocit, že mesto sa postará, štát sa postará... A tí „bývalí“, všelijako umývateľnými farbičkami premaľovaní, sú stále tu a usilovne pokračujú v rozvrate. Ani v demokracii potrebné zmeny sa neudejú len tak na počkanie. Mnohí to už pochopili... V mojom tlačovom príspevku v roku 1989 som písal o potrebnej tvrdej práci najmenej dvoch generácií, lebo dosiahnutie zmeny je najmä o tom, ako to máme usporiadané v hlavách. A súdruhov novopečených „demokratov“ som tým pobúril, lebo sa domnievali, že nejaký (leninský) dekrét „to spraví“!
Moja odpoveď: nie všetci sme ľahostajní a nie sme ani hlúpi. Funkcia nikoho neoprávňuje správať sa k ľuďom hrubo, povýšenecky a povrchne, alebo vypisovať sprostosti. Funkcia deformuje. Asi takto chutí moc(?). Pán Mňačko by sa potešil...
Z iného kúta: v januári som súhlasne reagoval na jeho kritický príspevok k relácii RTVS o mestskom múzeu. Preto som odporučil, aby si „mesto“ vyrobilo vlastné videjko (aj na iné témy). Pýtam sa - makáte, makáte, alebo len tak, ako vždy?
Na záver dávam do pozornosti a nielen jemu, prečítať si komentár „Čarovanie s prieskumami“ v SME Magazín Víkend (19.10.2019). Je to (aj) o zastupiteľskej demokracii a je tam niekoľko veľmi podnetných a pre Sereď potrebne aplikovateľných myšlienok...