Mesto zvolilo prísediacich na súde

Mesto zvolilo prísediacich na súde

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
Okresný súd v Galante sa  v mesiaci august obrátil na vedenie mesta Sereď so žiadosťou o navrhnutie kandidátov na zvolenie prísediacich na súde na obdobie rokov 2019 – 2023. Dôvodom bol dátum17.9.2019,  kedy bývalým prísediacim skončilo volebné obdobie.
 
Prísediaci tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní. Zasadajú vždy v páre a spolu so sudcom rozhodujú o vine či nevine, pričom všetci majú rovnaký počet hlasov a sú oblečení v rovnakom talári ako sudca. Ich podmienkou nie je právnické vzdelanie.
 
Prísediacich volí mestské zastupiteľstvo na dobu štyroch rokov. Na Slovensku tvoria senát len na okresných súdoch t.j. prvostupňovej úrovni. Na krajských súdoch, Najvyššom súde SR a Ústavnom súde SR ich úlohu preberajú klasickí sudcovia.
 
Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Na obdobie rokov 2019-2023 boli za mesto Sereď navrhnutí nasledovní prísediaci: Bánovská Antónia, Červeňová Edita, Fenclová Silvia, Kostková Paulína, Ožvoldová Terézia, Sabová Horváthová Etela, Živojinová Helena.
Okresný súd v Galante v zastúpení podpredsedníčky JUDR. Evy Schweitzerovej s navrhnutými prísediacimi súhlasil a preto mestskí poslanci na zasadnutí MsZ zvolili všetkých sedem nových prísediacich na nasledujúce štvorročné obdobie.
Mesto zvolilo prísediacich na súde