Rekonštrukcia Domu smútku na mestskom cintoríne

Rekonštrukcia Domu smútku na mestskom cintoríne

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Dom smútku na mestskom cintoríne v Seredi bol na prvý pohľad v zachovalom stave. Najmä z prednej časti nebolo na budove badať výraznejšie nedostatky.  Aj vnútorné priestory ponúkajú pozostalým dôstojné miesto na poslednú rozlúčku so zosnulými. Podrobnejším pohľadom bolo ale vidno, že budova bola na niektorých miestach v zlom stave a preto bolo nutné odstrániť havarijný stav objektu. Realizačná firma  Baumann Nitra s.r.o. vyčíslila rekonštrukčné práce na sumu 9 639,- €.  Dažďové zvody boli zvedené mimo objekt a spolu s parapetami dostali nový náter, budova bola zastabilizovaná a nanovo omietnutá.
Rekonštrukcia Domu smútku na mestskom cintoríneRekonštrukcia Domu smútku na mestskom cintoríneRekonštrukcia Domu smútku na mestskom cintoríneRekonštrukcia Domu smútku na mestskom cintoríne