Ako ďalej s kaštieľom v Seredi? Pozvánka na verejnú diskusiu.

Ako ďalej s kaštieľom v Seredi? Pozvánka na verejnú diskusiu.

Udalosti a ľudia     Ing. Ondrej Kurbel    
Téma kaštieľa v Seredi zaznieva v poslednom čase opäť o čosi častejšie. Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý prenájom častí kaštieľa. Popri tom sa uchádza o dva granty, ktoré by zabezpečili jeho čiastočnú obnovu, dokonca sú vyhlásené dve verejné zbierky. Jednu zbierku vyhlásilo priamo mesto, druhú samostatne o.z. Vodný Hrad.
Takýto postup vníma časť verejnosti a možno aj prípadní záujemcovia o prenájom s rozpakmi. Aj preto si vás, v spolupráci s o.z. Vodný Hrad, Mestským múzeom v Seredi a niekoľkými ďalšími občianskymi združeniami dovoľujem pozvať na verejnú diskusiu s prizvanými odborníkmi na tému: Ako ďalej s kaštieľom v Seredi. 
O možnostiach budúceho využitia kaštieľa, spôsoboch financovania jeho obnovy, ale i nástrahách prevádzkovania historických objektov budeme hovoriť s hosťami, ktorí majú s obnovou pamiatkových objektov skúsenosti. Pozvanie na diskusiu okrem iných prijali aj Ing. arch Miroslav Drgoň, zástupca primátora mesta Hlohovec, Zsolt Takáč, riaditeľ o.z. Neogotický kaštieľ Galanta, Mgr. Martin Macharik,  predseda o.z. Kalvársky fond Banská Štiavnica, či statik Ing. Lukáš Kramarčík.
Diskusia, na ktorú srdečne pozývame všetkých, ktorým súčasný stav kaštieľa nie je ľahostajný, sa bude konať v stredu 20. novembra o 17: 00 v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi. 
Ako ďalej s kaštieľom v Seredi? Pozvánka na verejnú diskusiu.