Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára

Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára

História     Iveta Tóthová    
V našich novinách sme Vám už priniesli niekoľko článkov o soche Legionára, ktorá stála od roku 1929 pred Obecným domom v Seredi. Zhotovená bola z pieskovca, mala výšku 6 metrov, pričom socha Legionára bola 3,4 metra vysoká. Na svojom mieste stála do roku 1959, kedy bola odstránená. Do roku 1968 bola uložená v kasárňach a potom zakopaná v presne neurčenom mieste za hrádzou. Socha sa v priebehu rokov stala jednou zo symbolov Serede a preto už prebehlo niekoľko pokusov o jej nájdenie.
 
 
V máji 2019 sme v jednom z článkov písali, že sa o určenie polohy pozostatkov sochy  pomocou geofyzikálneho elektromagnetického prístroja pokúša aj geológ Michal Hoffman. Merania sa robili pomocou elektro seizmickej metódy. Jednoducho povedané,  umelými otrasmi sa vyvolá odozva geologického podložia. Tá sa zobrazuje v prijímacom zariadení v podobe elektrických signálov. Meranie je zdĺhavé a postupovať treba pomaly - krok po kroku.
 
 
Ako sme v minulosti spomínali, treba brať do úvahy v akom stave by sa v prípade nájdenia socha nachádzala. Geológ Michal vysvetlil, že záleží do akého prostredia pH sa dostala. Ak bude v kyslom prostredí, môže s určitosťou povedať že bude poškodená. Ale ak bude v zásaditom, mohla sa zakonzervovať vyzrážaním magnézia a vápnika zo spodných vôd.
 
 
Po mesiacoch meraní boli napokon určené miesta, kde by sa socha s najväčšou pravdepodobnosťou mohla nachádzať. Dňa 16. októbra sa za pomoci bagra začalo s výkopovými prácami. Zemina sa odhŕňala opatrne až do hĺbky 3-4 metrov. Na mieste hľadania sa počas dňa striedali zvedaví ľudia, reportéri z celoslovenských médií aj dobrovoľníci. Nechýbala vedúca múzea Mária Diková, poslanec Dušan Irsák a na obhliadku prišiel aj zástupca primátora Ľubomír Veselický. Všetci prítomní pozorne sledovali či sa vo vyhĺbenej jame neobjaví to, kvôli čomu sa stretli.  Medzi zeminou boli nájdené čadičové kocky,  fľaše, črepiny, reťaz a takmer na záver veľký kus betónového panela. Žiaľ sochu sa nájsť nepodarilo.
 
 
Práce boli na tento rok prerušené.  Na záver nám Michal povedal: "Dnešný deň bol náročný,  daždivé počasie nám skomplikovalo práce. Ale som rád, že sa našla správna partia ľudí, ktorí prišli pomôcť.  Sochu sme síce nenašli, ale máme ešte vytypované miesta, kde by sa mohla nachádzať, takže šanca na nájdenie tu ešte je. Práce ale budú pokračovať až na jar."
 
Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára Prebehli výkopové práce pri hľadaní sochy Legionára