V Seredi bol vystavený ZLATÝ POKLAD

V Seredi bol vystavený ZLATÝ POKLAD

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V sobotu 12. októbra bol v Mestskom múzeu iba niekoľko hodín vystavený zlatý poklad, ktorý pred 44 rokmi vykopali robotníci v Seredi na Cukrovarskej ulici. Výstava bola pripravená s OZ VODNÝ HRAD a v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante. Záujemcovia si zlatý poklad mohli pozrieť v čase od 13:00 do 18:00 hodiny.
 
Na výstave boli prezentované zlaté a strieborné mince Františka Jozefa I. z rokov 1848 až 1916, ktoré boli razené vo Viedni a v Kremnici. Poklad bol nájdený v roku 1975 pri výstavbe sídliska Sereď-Stred IV. v mliečniku v hĺbke 60-80cm. Následne bol nález uložený a zapísaný do zbierky Vlastivedného múzea v Galante a mince boli vystavené iba ojedinele. Súbor obsahuje 517 mincí a nebol podľa slov Rastislava Petroviča z OZ Vodný hrad, v mieste jeho nájdenia nikdy verejnosti prezentovaný, stalo sa to až po viac ako štyroch desiatkach rokov.
 
Nález zo Serede je vzácny predovšetkým ako historický prameň. V roku 1916 mal súbor hodnotu okolo 860 korún a je to jeden z najväčších nálezov mincí z obdobia korunovej meny. Dokladá rozvoj priemyslu, remesiel a obchodu v Seredi a okolí od konca 19. storočia.
 
Súčasťou výstavy bola aj prednáška numizmatika Jána Hunku z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied z Nitry.
Vystavené boli zároveň aj  platidlá Rakúsko – Uhorska z čias, kedy mince ich majiteľ v Seredi ukryl a tiež československé platidlá z doby, kedy ich stavebníci odkryli pri bagrovaní.  K nim mal výklad Martin Chmelík, správca fondu papierových platidiel a finančníctva Múzea mincí a medailí v Kremnici.
Iba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLADIba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLAD