Výber strednej školy je dôležitým krokom pre žiakov aj rodičov

Výber strednej školy je dôležitým krokom pre žiakov aj rodičov

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Pokiaľ máte doma dieťa, ktoré končí základnú školu a uvažujete o jeho ďalšom štúdiu na strednej škole,  máte pred sebou náročné obdobie. Výber strednej školy  je dôležitým krokom v živote dieťaťa ale i rodiča. Aj žiaci seredských škôl sa pomaly musia rozhodnúť, kam ísť po skončení základnej školy ďalej študovať. Nakoľko sa veľa detí nevie rozhodnúť, ktorá stredná škola by bola pre nich ideálna, Trnavský samosprávny kraj pripravil v tomto školskom roku ďalší ročník výstavy stredných škôl pod názvom Kam na strednú školu v trnavskej župe, ktorej cieľom je pomôcť žiakom a rodičom základných škôl pri správnom výbere štúdia. Výhodou tohto podujatia je sústredenie všetkých stredných škôl na jednom mieste.
 
Žiaci a ich rodičia dostanú od jednotlivých zástupcov stredných škôl informácie o podmienkach  prijatia na strednú školu, o termínoch Dní otvorených dverí, o študijných a učebných odboroch, ďalej o praxi a o možnosti štúdia na stredných školách s duálnym vzdelávaním. Okrem stredných škôl sa výstavy zúčastnia aj zamestnávatelia z trnavského regiónu za účelom poskytnutia informácií o ponúkaných profesiách s možnosťou štúdia v duálnom vzdelávaní, ako aj o vlastných, ale aj župných benefitoch pripravených pre duálne vzdelávanie.
 
Stredné školy a zamestnávatelia z trnavského samosprávneho kraja sa v školskom roku 2019/2020 budú prezentovať na výstave Kam na strednú v Trnavskej župe v termínoch:
 
16.10.2019 Senica v priestoroch MsKS, Nám. oslobodenia 11/17
05.11.2019 Dunajská Streda v priestoroch MsKS, Korzo Bélu Bartóka 788/1
22.11.2019 Trnava v priestoroch Mestskej športovej haly, Rybníková 576/15
 
Výstava bude prístupná vo všetkých troch mestách v čase od 8:00 do 17:00 hodiny.
 
A čo by Vám pri rozhodovaní mohlo pomôcť? Skúste si odpovedať na nasledujúce otázky:
 
Mám šancu dostať sa na mnou vybranú školu?
Bude ma škola baviť?
Má škola perspektívu?
Mám šancu zvládnuť štúdium?
Ktoré sú profilové predmety?
Nemám s nimi problémy?
Bude štúdium finančne náročné?
Mám šance sa po škole uplatniť?
Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?
Výber strednej školy je dôležitým krokom pre žiakov aj rodičov