SEREDSKÝ ZLATÝ POKLAD výstava

História     Mária Diková - vedúca mestského múzea    
SEREDSKÝ ZLATÝ POKLAD
MINCE Z CUKROVARSKEJ ULICE
Výstava v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi
Trvanie výstavy: Jednodňová v sobotu 12. októbra 2019 od 13.00 do 18.00 hodiny
Miesto: Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8
 
Výstavu pripravili:  Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi
                              Mgr. arch. Rastislav Petrovič, predseda OZ VODNÝ HRAD
                              Mgr. Michal Takács, riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante
                             Mgr. Martin Chmelík, Múzeum mincí a medailí v Kremnici         
     
         Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo v spolupráci s TTSK – Vlastivedným múzeom v Galante a Občianskym združením VODNÝ HRAD v Seredi jednodňovú výstavu pod názvom „Seredský zlatý poklad, mince z Cukrovarskej ulice“.
         Poklad sa našiel 17. 9. 1975 pri výstavbe sídliska Sereď  - stred IV. Následne bol nález uložený a zapísaný do zbierky Vlastivedného múzea v Galante. Súbor obsahuje zlaté a strieborné mince Františka Jozefa I. (1848 – 1916). Mince boli razené vo Viedni a v Kremnici. Nález zo Serede je vzácny nielen pre numizmatickú hodnotu, ale hlavne ako historický prameň. Poklad bol ukrytý do zeme okolo roku 1916 a je to jeden z najväčších nálezov mincí z obdobia korunovej meny. Nález dokladá rozvoj priemyslu, remesiel a obchodu v Seredi a jej okolí od konca 19. storočia.
         Súčasťou výstavy bude aj prednáška numizmatika PhDr. Jána Hunku, CSc. z Archeologického ústavu SAV z Nitry o náleze mincí – poklade v premiére o 14.00 hod. a v prípade záujmu návštevníkov aj o 15.00, 16.00 a 17.00 hodine.
         Vystavené budú aj dobové platidlá z čias, kedy ho ukryli (Rakúsko–Uhorsko) a kedy ho našli (Československo), k týmto vystaveným exponátom bude mať výklad Mgr. Martin Chmelík, správca fondu papierových platidiel a finančníctva Múzea mincí a medailí v Kremnici.
         Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v sobotu 12. októbra 2019
od 13. hodiny do 18.00 hodiny.