Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú :
 
dňa 15.10.2019 v čase od 8:00 do 14:00 hodiny bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:  Malá, Podzámska, Starý most, Športová a Topoľová
 
dňa 16.10.2019 v čase od 8:00 do 12:00 hodiny bez dodávky elektrickej energie tieto ulice: Hornočepenská a Šulekovská.
 
 
Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie