Pocitová mapa Serede

Pocitová mapa Serede

Udalosti a ľudia     Zuzana Slahučková    
Najviac sa nám páči zeleň zámockého parku a najhoršie nesieme rozpadajúci sa kaštieľ. Čo viac prezradila Pocitová mapa Serede?
 
Súčasťou Vatafestu a druhého sídliskového pikniku bolo aj tvorenie pocitovej mapy Serede.  Seredskí dobrovoľníci vytvorili pre mesto nástroj, na ktorom môže stavať aj do budúcna v rozvoji verejného priestoru.V mape a na jej legende je zaznamenaných spolu 110 podnetov.
Zadanie pre účastníkov prieskumu bolo jednoduché: umiestnite do mapy červené (negatívne), zelené (pozitívne) a biele (neutrálne) nálepky a do legendy popíšte, čo pre vás tento bod na mape Serede symbolizuje. „Nemusí byť všetko iba racionálne. Nie je žiadna hanba mať pocit, pozitívny alebo negatívny a som rád, že Seredčania našli odvahu nám svoje pocity zo Serede odovzdať,“ povedal architekt Róbert Kráľ, ktorý je zároveň mestským poslancom, predsedom komisie pre Rozvoj mesta a životné prostredie a pri tvorení mapy spolupracoval.
Takto vznikla „onálepkovaná“ farebná mapa mesta a podľa intenzity sfarbenia sa dá jednoducho vydedukovať, ktoré miesta nášho mesta sú zdrojom pozitívnych pocitov a ktoré skôr negatívnych. Od toho by sa mohla odvíjať stratégia rozvoja mesta: stavať na tom a podporovať to, čo sa ľuďom páči a naopak, potláčať a riešiť to, čo ľudia vnímajú ako problém.
Všetky podnety občanov boli zaslané vedeniu mesta, aby ich mohli využiť v ďalšom rozvoji mesta. Zároveň je dôležité pochopiť, že veľa vecí dokážu ovplyvniť aj samotní obyvatelia, aj keď nie sú poslancami, nenesú žiaden mandát ani funkciu. Stačí sa o veci viac zaujímať, zisťovať si a hľadať cestičky, ako veci pozitívne ovplyvniť. Pocitovú mapu vytvorilo KC PRIESTOR v spolupráci s dobrovoľníkmi z Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie pôsobiacej pri mestskom parlamente.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange a vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja v rámci projektu participatívneho rozpočtu.
Prečítajte si výsledky Pocitovej mapy Serede a tiež krátky prieskum, ktorý sa uskutočnil počas letných Sídliskových piknikov organizovaných komunitným centrom PRIESTOR
 
Negatíva:
15x Obnova kaštieľa
-          Obnova chodníkov v celom parku a vytvorenie malého chodníčka zadnou časťou – malým lesom
-          Smutná realita a evidentný nezáujem vedenia
-          Hanba
-          Neľudskosť
-          Mesto bez histórie nie je mesto
-          Už je čas venovať sa kultúre a nie len športu
11x Doprava
-          Zlý stav chodníkov a ciest: okolo polikliniky, Čepeň, Svätoplukova, A. Hlinku
-          Chýbajúce cyklochodníky
-          Zlý výhľad na cestu pri križovatke Meander (zavadzajú tam kríky ibišteka), zlý výhľad na výjazde z autobusovej stanice
-          Stĺp v strede chodníka na Železničnej ulici
-          Chýba parkovanie v centre mesta
10x Bezpečnosť
-          Drogy a prostitúcia pri Váhu, za títešom, na Fándlyho ulici
-          Rýchle autá okolo pošty aj pri logistickom parku
-          Bezdomovectvo a obťažujúci jednotlivci
-          Hotel Hutník – ohrozenie, hluk, neporiadok, neúhľadnosť
8x Estetika mesta
-          Hotel Hutník – škaredosť na križovatke
-          Pomník na D.Štúra
-          Pografitovaná stanica ŽST
-          Chýba hotel, ubytovanie pre rodinu
-          Meander – neúhľadné, neudržiavané
-          Lúženec NHS
-          Špaky v parku
-          Zápach z odkaliska cukrovaru
-          Milex – treba nájsť nové využitie
 
5x Nekoncepčnosť v rozvoji
-          Predaný hotel Hutník a hanba v centre mesta
-          Asfalt na chodníku pod hokejkou – stúpla nám teplota v bytoch
-          Amazon – zabral najúrodnejšie pôdy a mesto z toho nemá nič (ľudia z toho nevidia úžitok)
-          Ihrisko pri Lidli – nebezpečne blízko cesty
-          Zahustená výstavba – plánovaná budova na ulici Čepenská
-           Zdá sa, že ľudia cítia nezáujem v prístupe k reálnym problémom zo strany mesta
 
3x  Detské ihriská a školstvo
-          Špinavé pieskovisko na Jesenského
-          Žihadielko – chýba tieň
-          Zanedbaný areál športoviska na ZŠ Fándlyho
BEZ sprievodného textu boli ako negatívne na mape vyznačené: Luženec NHS, stred sídliska Mlynárska (pri drakovi), parkovisko oproti gymnáziu, okolie kaštieľa a kaštieľ, bývalý Milex
 
Neutrálne:
FM Logistic – dáva prácu veľa Ľuďom, ale zabralo veľa poľnohospodárskej pôdy
Rekonštrukcia štadiónu – aby sme mohli doma chodiť na futbal
Zjednotiť vzhľad budov (označená časť ulice od Malého parku po Kúpeľné námestie) prijatím regulatív v ÚP – má mesto svojho architekta?
Urobiť pešiu pasáž (označené centrum - centrálna zóna za mestským úradom, lemovaná ulicami M. R. Štefánika, námestím Slobody, Kúpeľným námestím a Pekárskou ulicou)
 
Pozitíva:
12x Zelené plochy a šport
-          Záhradkárska oblasť
-          Nové stromy na Jesenského ulici
-          Cintorín
-          Areál ZŠ Komenského
-          Workoutové ihrisko
-          Parčík pri Cirkevnej ZŠ
-          Zelený priestor pri AB
-          Venčovisko
-          Detské ihrisko pri Meandri
8x Zámocký park
-          Oddych, zeleň, príroda, chládok, bezpečie
-          Príjemný čas, cvičenie
-          Udržiavaný
7x Podniky a produkty mesta
-          AB reštaurácia
-          Da Vinci
-          Sedita Sereď
-          Festival Vatafest – oceňujem energiu mladých, ich nadšenie a vieru
-          Káva v Lavaze
-          Babkine koláče na Mlynárskej ulici
4x Amfík
-          Koncerty
-          Úspešná rekonštrukcia
-          Super akcie, filmy
3x Kemping
-          Upravený
BEZ sprievodného textu boli ako pozitívne vyznačené miesta na mape: cyklotrasa, Mládežnícka ulica, tenisové kurty pri štadióne, cestička na behanie v poronde pri záhradkárskej oblasti,
 
ČO BY STE PRIVÍTALI NA SVOJOM SÍDLISKU? (prieskum počas Sídliskových piknikov)
Stromy, ktoré nevykopú
Obnoviť studne (boli minimálne tri – na Fándlyho sídlisku)
Kvety
Lúčne plochy
Dobre vyzerajúce chodníky
Detské ihriská
Viac kultúry a umenia
Komunitné kompostovanie
Viac lavičiek, stromov, nepíliť staré stromy, viac tieňa, čistejšie ihriská, viac kvetov, viac odpadkových košov, posedenie
Fontána
Pocitová mapa SeredePocitová mapa SeredePocitová mapa Serede