Súťaž Folklórna Sereď

Súťaž Folklórna Sereď

Kultúra a divadlo     Slávka Kramárová    
Srdečne pozývame nielen súťažiacich, ale aj priaznivcov ľudovej piesne na 13.ročník súťaže Folklórna Sereď, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Seredi/ vchod od trhoviska/ dňa 28.októbra 2019 o 13,00 hod. 
Súťaž Folklórna Sereď