Premiestnenie kancelárií mestského úradu na týždeň od 30.9.-04.10.2019 .

Mestský úrad     mestský úrad    
Premiestnenie kancelárií počas prestavby od 30.9.2019  do 04.10.2019
 
Oddelenie životného prostredia                                   -            malá zasadačka na 1.poschodí
 
Oddelenie rozvoja mesta                                                -            kancelária  č. 26 na 1. poschodí
 
Organizačné oddelenie                                                   -            zasadačka primátora mesta+šatňa pred obradnou miestnosťou
(sociálne, matrika, evidencia obyvateľstva)
 
Pokladňa                                                                               -          kancelária č. 14, od 1.10.2019-okienko  vestibul
 
Prednosta mestského úradu                                            -            kancelária č. 15
 
JUDr. Ing. Daniela Vargová – právnička mesta             -            kancelária č. 16
 
Informatici                                                                           -             šatňa pred obradnou miestnosťou
 
Ostatné kancelárie na svojich miestach.