Posviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej ulici

Posviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej ulici

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Dňa 28. septembra sa konala posviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej ulici v Seredi. Slávnostným kazateľom Slova Božieho bol biskup ZD Ján Hroboň za účasti veriacich zo Serede, Trnavy i okolitých cirkevných zborov. Ďalšími hosťami bola Sidónia Horňanová - seniorka Bratislavského seniorátu, Libor Škriputa - dekan rímskokatolíckej cirkvi v seredskej farnosti, Pavel Kocev - kazateľ evanjelickej cirkvi metodistickej v Seredi. Ľubomír Veselický – zástupca primátora mesta Sereď a ďalší.  
 
 
Základný kameň evanjelického kostola bol na Dolnomajerskej ulici položený v roku 2015. Výstavba kostola trvala teda cez 4 roky. Financovanie stavby prebehlo viacerých zdrojov – väčšinou svojimi vlastnými prostriedkami z bankového účtu, z príspevkov veriacich, celozborovou zbierkou, príspevkami z iných cirkevných zborov v rámci ECA V a projekt bol zaradený aj do katalógu nemeckej organizácie Gustav-Adolf Werk v Lipsku, ktorá cirkvi poskytuje príspevky na stavby alebo opravy budov.
 
 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi svojim rozhodnutím z 15.6.2010 napravili krivdu, ktorá vznikla pred desaťročiami. Dnes si to už naozaj nik nepamätá, ale budova dnešného Gymnázia Vojtecha Mihálika stojí na pozemku, ktorý patril evanjelickej cirkvi. Tá ho v roku 1924 poskytla mestu. No keď sa po vojne v roku 1948 obrátila na Miestny národný výbor o poskytnutie náhradného pozemku, tento nedostala. V roku 1951 sa zdalo, že desaťročia trvajúci dlh bude splatený, lebo štátne úrady súhlasili s pridelením pozemku na Čepeňskej ulici. Vedenie mesta vtedy ale pod hrozbou vyvlastnenia donútilo evanjelickú cirkev tento pozemok predať. V marci 2010 zborový farár ECAV podal mestu žiadosť o odpredaj vyhovujúceho pozemku. Po niekoľkých rokovaniach im bol tento pozemok odpredaný.
 
 
Ako povedal viceprimátor Veselický: „Dnes je ten deň, kedy posvätením novostavby kostola dávame malú bodku za minulosťou a otvárame bránu svätostánku veriacim do budúcnosti.“  Bohoslužobná miestnosť má kapacitu pre 80 až 100 ľudí. 
 
Súčasťou slávnostného dňa bolo aj pokrstenie dieťaťa,  ktoré bolo prvým dieťaťom uvedeným do spoločenstva veriacich v novom kostole. Išlo o dôležitý krok nielen pre veriacich rodičov ale aj pre celú cirkevnú spoločnosť, nakoľko bol krst symbolom uvedenia kostola do užívania. Po rokoch úsilia sa totiž podarilo vybudovať boží stánok, kde budú mať evanjelický veriaci vlastné miesto pre modlitby a stretávanie sa.
 
 
 
Posviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej uliciPosviacka nového evanjelického kostola na Dolnomajerskej ulici