V Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIOR

V Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIOR

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Pod názvom BEZPEČNÝ SENIOR sa v Dennom centre pre seniorov v Seredi uskutočnila prednáška zameraná na preventívne aktivity s vybranými skupinami obetí. Sprievodným slovom a tlačenými materiálmi boli seniori vystríhaní pred nekalými praktikami podvodníkov. Prednášajúcimi boli Mjr. Mgr. Dáša Kollárová - ORPZ GA, npor. Viktor Putyera - ORPZ GA a mjr. Silvia Bokorová - KRPZ TT.  Prítomným priblížili situácie, pri ktorých sa oplatí byť opatrný a predísť tak okradnutiu alebo oklamaniu. Na príkladoch skutočných situácií vysvetlili, ako sa nestať obeťou trestného činu akými spôsobmi ich môžu podvodníci okradnúť o ich celoživotné úspory. Zaujímavé boli aj praktické rady ako sa senior má správať v rôznych dopravných situáciách.
 
V Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIORV Dennom centre sa uskutočnila prednáška BEZPEČNÝ SENIOR