Mestská polícia upriami svoju pozornosť na dodržiavanie otváracích hodín v prevádzkach

Mestská polícia upriami svoju pozornosť na dodržiavanie otváracích hodín v prevádzkach

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
Príslušníci Mestskej polície v Seredi plánujú po novom zamerať svoju pozornosť na dodržiavanie otváracích hodín podnikov, barov a pohostinstiev na území mesta. V prípade, že podnik nedodržiava svoje otváracie hodiny, najmä počas piatkov a sobôt, musia sa prevádzkovatelia pripraviť na sankcie.
 
„V posledných mesiacoch a týždňoch počas týchto bežných kontrol sme zistili, že niektoré vytipované podniky boli otvorené aj po tej dobe, ktorú mali určenú, teda následne sme s týmito podnikmi mali problémy. Bude zvýšený výkon služby a minimálne jedna hliadka, ktorá bude navyše, sa bude venovať tejto činnosti,“  povedal pre RTV Krea Ladislav Fabo, náčelník MsP v Seredi.
 
Problém týchto podnikov spočíva v tom, že z nich vychádzali podgurážení zákazníci, ktorí robili hluk a rušili nočný kľud. Najmä v letných mesiacoch bolo zaevidovaných niekoľko sťažností, ktoré súviseli so zvýšeným hlukom z letných terás. Podľa náčelníka Faba ani jesenné  a zimné mesiace nie sú výnimkou.  Ak polícia preukáže, že podniky porušili všeobecné záväzné nariadenie mesta, bude ich čakať postih. Právnické osoby polícia oznamuje na mestský úrad na správne konanie.
 
Ani zatvorenie prevádzok po otváracích hodinách a pokračovanie zábavy za zamknutými dverami majiteľov neospravedlňuje. Podnik je totiž stále prevádzkovaný, čiže stále porušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta.
Mestská polícia upriami svoju pozornosť na dodržiavanie otváracích hodín v prevádzkach