Ďakujeme Vám!

Mestský úrad     Organizačné oddelenie MsÚ v Seredi    
Mesto Sereď
v spolupráci s Domom kultúry v Seredi
pozývajú
seniorov mesta
na spoločensko-kultúrne podujatie
 
ĎAKUJEME  VÁM
 
ktoré sa bude konať
 10.10.2019 (vo štvrtok) o 14.30 hod.
v estrádnej sále DK v Seredi
pri príležitosti
Októbra - Mesiaca úcty k starším.
V programe vystúpia deti zo Základnej umeleckej školy,  spevácky zbor POHODA a spevák
MAROŠ BANGO
O občerstvenie je postarané.
 
Vstup voľný                           Tešíme sa na Vás