Bezplatné hodiny anglického jazyka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Bezplatné hodiny anglického jazyka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Monika Kroláková    
Milí rodičia predškolákov,
          sme radi, že bezplatné hodiny anglického jazyka ponúkané u nás na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi sa každoročne tešia Vášmu veľkému záujmu. Preto Vám i v tomto školskom roku 2019/2020 ponúkame už 7. ročník  bezplatného vzdelávania v anglickom jazyku. Hodiny budú prebiehať v priateľskej atmosfére v príjemnom prostredí CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi  vždy v stredu od 16,00 do 17,00 hod. Deti prostredníctvom týchto hodín rozvinú svoje logické myslenie, budú trénovať pamäť, rozvíjať kreativitu, inteligenciu. Súčasťou angličtiny budú hry, riekanky, piesne, práca s interaktívnou tabuľou a veľa podnetných situácií na úrovni prispôsobenej schopnostiam skupiny detí, v ktorých napreduje celá osobnosť dieťaťa. 
Prvú hodinu štartujeme v stredu 2.10. 2019.
     Na akékoľvek otázky týkajúce sa bezplatného vzdelávania v anglickom jazyku Vám radi odpovieme na tel. čísle: 0918 510 922 alebo na e-maili.: riaditel@czssered.edu.sk.
                                                                                                    
Bezplatné hodiny anglického jazyka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi