Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019

Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Po roku sa príslušníci ženijného práporu v Seredi opäť zúčastnili medzinárodného cvičenia Blonde Avalanche. Cvičenie sa konalo v termíne od 16. do 20. septembra 2019.
 
Cvičenie sa každoročne koná v jednej z krajín projektu TISA :Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Rumunsko. V tomto roku boli miestom cvičenia maďarské obce Hódmezovásárhely a Sándorfalva.
 
Mnohonárodný ženijný prápor TISA vznikol na základe medzivládnej dohody podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti. Jeho základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy.
 
Počas cvičenia bola preverená schopnosť a pripravenosť vojakov v oblasti postihnutej prírodnou katastrofou ako aj plánovanie, organizovanie a vykonávanie humanitárnej pomoci pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. Okrem našich príslušníkov sa cvičenia Blonde Avalanche 2019 zúčastnili aj vojaci z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.
Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019 Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019 Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019 Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019 Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019 Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019 Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019