JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:
 
ZBER SA USKUTOČNÍ NA KONKRÉTNEJ ULICI VŽDY LEN JEDENKRÁT A NIE OPAKOVANE PO JEHO ODVEZENÍ! ŽIADAME PRETO OBČANOV, ABY OBJEMNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD UMIESTNILI PRED SVOJ RODINNÝ DOM V STANOVENOM TERMÍNE.
 
V 1. časti mesta bude zber uskutočňovaný: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.
 
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU  -  nábytok  (napr. sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere, radiátory a pod. ... );  
PNEUMATIKY, FARBY A RIEDIDLÁ, OKNÁ SO SKLOM - NIE !                                                          18.-19.11.2019 - pondelok a utorok 
 
 
ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietidlá a pod. ... );
zber autobatérií a motorových olejov  (v uzavretých nádobách).                                                     2.12.2019 - pondelok
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
V 2. časti mesta bude zber uskutočňovaný: ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
 
ZBER OBJEMNÉHO ODPADU  -  nábytok  (napr. sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  matrace, okná, dvere, radiátory a pod. ... );  
PNEUMATIKY, FARBY A RIEDIDLÁ, OKNÁ SO SKLOM - NIE !                                                          25.-26.11.2019 - pondelok a utorok 
 
ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietidlá a pod. ... );
zber autobatérií a motorových olejov  (v uzavretých nádobách).                                                     3.12.2019 - utorok