Prichádzajú nielen preživší, ale aj ich potomkovia

Prichádzajú nielen preživší, ale aj ich potomkovia

Udalosti a ľudia     Bc. Ľubomír Veselický    
Otvorenie   Múzea holokaustu v Seredi prinieslo v ostatných rokoch nárast návštevnosti  bežných návštevníkov , ale aj návraty tých, ktorí prežili  a potomkov tých, ktorých rodičia sa po odsťahovaní zo Slovenska  narodili v ich nových domovoch.
V roku 2017 som mal možnosť  stretnúť sa a Annou Schiff (Izrael), Judy Selby (Austrália) Julie Dangoor
(Anglicko) a Ivanom Kalmanom (Nemecko).  Anna a Judy sú sestry, Júlia je ich sesternicou.  Ich otcovia sa narodili ešte v Seredi. Na židovskom cintoríne majú pochovaného pradeda a prapradeda. Philipa  a Maxa Reichmanna.  Napriek veľkým vzdialenostiam, ktoré ich oddeľujú, nájdu  si čas a miesta odpočinku svojich predkov navštevujú. V roku 1990 oba náhrobky boli na svojom mieste. V roku 2017 ich už ale našli zvalené  zarastené brečtanom a krovinami.
Pri odchode ma trochu nesmelo oslovili s otázkou, či by som nepomohol so znovuosadením náhrobných kameňov.  Kladnej odpovedi nič nebránilo  a malé komplikácie, ktoré sa objavili následne, sa podarilo po nejakom čase zvládnuť.  Pán Dávid Knor - kamenár, ktorého som o opravu požiadal,  mi v pondelok 16 9. 2019 oznámil, že náhrobné kamene sú na svojom pôvodnom mieste.
Dobrá vec sa podarila a na budúce stretnutie s Annou, Judy a Julíou sa už vopred teším.
Prichádzajú nielen preživší, ale aj ich potomkovia Prichádzajú nielen preživší, ale aj ich potomkovia Prichádzajú nielen preživší, ale aj ich potomkovia