KONIEC ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že posledným termínom zberu konárov a vriec s biologicky rozložiteľným odpadom v roku 2019 bude v pondelok 11. novembra.
Posledným termínom zberu 140 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom v súlade s rozvrhom zberu odpadu bude podľa ulíc v        pondelok 11. november, resp. štvrtok 14. novembra.