Ak chcete požiadať o dôchodok, objednajte si termín on-line

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí dosiahli dôchodkový vek alebo sa k nemu už blížia, že sa môžu vyhnúť čakaniu v pobočke a objednať si termín spísania žiadosti o dôchodok aj on-line, prostredníctvom rezervačného systému na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Objednajte si termín návštevy v pobočke.
Pomocou tohto systému si poistenci môžu rezervovať presný termín návštevy a prostredníctvom mailu dostanú informáciu nielen o tom, ktorý konkrétny zamestnanec ich bude vybavovať, ale aj aké doklady k tomu bude potrebovať.
Postup objednania si termínu je nasledovný: používateľ si po kliknutí vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť, následne zadá názov svojej obce (trvalé bydlisko) a systém mu ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môže navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém potvrdí termín návštevy a meno pracovníka, ktorý bude danú vec riešiť a dostane aj poučenie o tom, aké doklady si treba priniesť.
Rezervačný systém, ktorý Sociálna poisťovňa pre verejnosť zaviedla vo všetkých pobočkách v polovici januára tohto roku : Na spísanie žiadosti o starobný dôchodok a na spísanie predčasného starobného dôchodku.