III. Miestna výstava zvierat

III. Miestna výstava zvierat

Udalosti a ľudia     ZO SZCH Sereď1    
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď1 usporiadala v poradí už  III. Miestnu výstavu hydiny, králikov, holubov spojenú s expozíciou exotického vtáctva a iných zvierat  aj v tomto roku v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici v obci Šoporňa v dňoch 07.09.2019 – 08.09.2019.  Sme radi, že sa nám podarilo navýšiť počet vystavovaných zvierat ako aj vystavovateľov. Výstavy sa zúčastnilo 43 vystavovateľov, pričom našu ZO SZCH Sereď1 reprezentovalo 21 našich chovateľov a aktívne vystavovali aj naši mladí chovatelia. Zvyšok  chovateľov bol z okresov Bratislava, Galanta, Hlohovec, Levice,  Piešťany, Senec, Šaľa, Trnava s celkovým počtom 271 vystavovaných zvierat a to 36 klietok hydiny v počte 84 kusov 28 plemien. Z celého počtu bolo 7 voliér vodnej hydiny zvyšok tvorila hrabavá hydina. Vystavených bolo 125 kusov  holubov 25 plemien, ktoré boli umiestnené vo voliérach ako kolekcie a aj jednotlivo. Zo 40 ks. králikov sme predstavili 11 plemien, zvyšok zvierat bol zastúpený v expozícii exotického vtáctva v šiestych voliérach a tiež bola aj expozícia kamerunská koza, anglonubijská koza. Zvieratá počas sobotňajšieho dopoludnia posudzovali delegovaní posudzovatelia, ktorých delegoval SZCH Bratislava. Po posúdení zvierat každý posudzovateľ určil ceny najlepšie posúdeným zvieratám, ktoré venovali: Oblastný výbor Trnavského regiónu, starosta obce Šoporňa a ZO SZCH Sereď1. Za našu ZO získali ocenenia a to: Pohár oblastného výboru  za holuby Michal Boroš, za králiky Marián Molnár, Pohár starostu obce Šoporňa získal za králiky Stanislav Lieskovský, víťazné ceny získali za holuby Čmarada Rastislav 3x, Boroš Michal 2x, Látka Jozef st., Banáš Miroslav, za hydinu Látka Jozef ml., ktorý je MLADÝ CHOVATEĽ, Štefanec Milan, Šmátrala Ján, za králiky Štefanec Milan, Šmátrala Ján. Pre návštevníkov sme si pripravili ako aj po minulé roky tombolu  so zaujímavými cenami, ktoré venovali rôzni sponzori aby podporili jej predajom našu základnú organizáciu za čo sme im vďačný a preto bol každý lístok výherný. Výstava bola obohatená aj králikárňou a kurínom na ktorých bol kontakt na výrobcu a návštevníci prejavili aj o ne záujem. Nebyť príspevkov z dotácií obcí Pata, Šoporňa a mesta Sereď ako aj sponzorských príspevkov by sme nemohli takéto podujatia usporiadať. Výstavné klietky a všetko vybavenie na usporiadanie výstav sme nadobudli z uvedených príspevkov. Aj tento rok si návštevníci mali možnosť zakúpiť z vystavovaných zvierat  zvieratká do svojich chovov. Vstupné bolo na báze dobrovoľného príspevku na podporu našej organizácie. Výťažok z tomboly a vstupného bude slúžiť na rozvoj našej ZO SZCH Sereď1. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým  vystavovateľom, posudzovateľom,  návštevníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na našom podujatí či už finančnou pomocou , fyzickou  pomocou alebo nám dali najavo, že naša práca nebola zbytočná a priniesla im príjemné zážitky z našej výstavy. Veríme, že aj na  budúci rok sa nám podarí usporiadať ďalšiu výstavu a hlavne zvýšiť záujem občanov o chovateľstvo a prezentovať svoje zvieratá na výstavách.
III. Miestna výstava zvieratIII. Miestna výstava zvieratIII. Miestna výstava zvieratIII. Miestna výstava zvieratIII. Miestna výstava zvieratIII. Miestna výstava zvierat