Beh nádeje 2019

Beh nádeje 2019

Šport     Iveta Tóthová    
Dňa 14. septembra sa v Seredi konal šiesty ročník  športovo-charitatívneho podujatia s názvom Beh Nádeje. Organizátorom bolo OZ Pomocníček, ktoré už niekoľko rokov pomáha hendikepovaným deťom a ich rodinám.  
 
Podujatia sa každoročne zúčastňujú bežci nielen zo Serede a blízkeho okolia ale aj zo vzdialenejších miest Slovenska. Registrácia prebiehala online niekoľko týždňov vopred, kto tak nestihol mohol sa registrovať priamo na mieste. Ako každý rok aj tento raz si bežci mohli vybrať kategóriu,  ktorej sa chceli zúčastniť. Kým trasa hobby behu merala 5,5 km, hlavný beh mal dĺžku 11 km. Štart obidvoch behov bol v campingu a trasa viedla v smere na Koleno až po Horný Čepeň a naspäť popri Váhu do campingu.
 
 
Ani tento rok sa nezabudlo na detských bežcov. Dĺžka trate bola pre malých športovcov prispôsobená ich veku. Deti do 6 rokov museli zabehnúť trasu dlhú 100m, od 7 do 10 rokov to bola trasa dlhá 250m a pre deti od 11 do 16 rokov merala trasa 500m.
 
 
Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie. Jednou z nich bola rodinná cajglovačka. Išlo o rekreačné bicyklovanie pre celé rodiny, spojené s prehliadkou včelích úľov. Cyklistov na konci čakala krátka beseda o dôležitosti včiel pre ľudí.  Ďalšou sprievodnou akciou bola aj ranná joga priamo v prírode pod holým nebom s inštruktorkou Lindou.
 
Moderátorskej úlohy sa opäť zhostil  Peter Tomič, ktorý už niekoľko rokov podporuje toto podujatie pre jeho charitatívnu myšlienku.
 
Podľa OZ Pomocníček sa tohtoročného Behu nádeje zúčastnilo celkom 231 účastníkov hlavného a hobby behu, 90 detských bežcov, 35 cajglovačov a 15 jogíniek. To je celkom 371 športovcov, vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať financie vo výške 2 400 €.
 
Výťažok z pretekov bude tento rok venovaný trom deťom s diagnózou DMO: Tomáškovi, Marekovi a Hanke. Vďaka vyzbieraným eurám budú môcť malí bojovníci absolvovať rehabilitácie, ktoré im dopomôžu napredovať v motorickom vývoji a zlepšiť ich zdravotný stav.
Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019Beh nádeje 2019