Zber separovaného odpadu z rodinných domov

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
 Čo do transparentných vriec na separovaný odpad PATRÍ?
VRECE NA PLASTY, TETRAPAKY, KOVY – stlačené PET fľaše, číre a farebné fólie, kuchynský a kúpeľňový plast, vypláchnuté tetrapaky od mlieka a nápojov, plechovky od nápojov, vypláchnuté konzervy
VRECE NA PAPIER – noviny, časopisy, letáky, zošity, knihy bez tvrdej väzby, kancelársky papier, katalógy, telefónny zoznam, lepenka, krabice, kartóny
VRECE NA SKLO – čisté biele a farebné sklo (fľaše bez zátok a uzáverov, vypláchnuté poháre od zaváranín), tabuľové sklo, sklo z okuliarov
 
 
Čo do transparentných vriec na separovaný odpad NEPATRÍ?
VRECE NA PLASTY, TETRAPAKY, KOVY – obaly znečistené olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, chemikáliami), podlahové krytiny, guma, molitan, obuv, textil, zmesový komunálny odpad
VRECE NA PAPIER – mokrý, špinavý či mastný papier, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky, zmesový komunálny odpad
VRECE NA SKLO – znečistené sklo, keramika, kamenivo, porcelán, žiarivky, žiarovky, výbojky, zrkadlá, teplomery, autosklo, obrazovky, dymové sklo
 
Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia upozorňuje obyvateľov rodinných domov, že transparentné vrecia na separovaný odpad, v ktorých sa od 2.10.2019 bude nachádzať odpad, ktorý tam nepatrí, im nebudú odvezené! Pre identifikáciu takéhoto vreca ich pracovníci mesta začnú označovať okrúhlou červenou nálepkou.