Sereďský desaťboj opäť úspešný

Sereďský desaťboj opäť úspešný

Šport     Iveta Tóthová    
Dňa 12.septembra sa v DD a DSS pre dospelých v Seredi uskutočnil 13.ročník Sereďského desaťboja. Športové podujatie začalo slávnostným nástupom súťažných družstiev. Úvodného slova sa ujala Jarmila Brokešová - poverená riadením DD a DSS, ktorá popriala šťastie súťažiacim klientom. Športového zápolenia sa zúčastnili družstvá z DSS Dolné Saliby, Šintava, Zavar, Sereď a Šoporňa –Štrkovec.
 
Pozvanie na podujatie prijali: primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, pracovníčky z TTSK z odboru sociálnej pomoci Anna Biliková, Anna Piknová, riaditeľka DD Dolné Saliby Zuzana Bittová a Hana Lenčéšová.
 
Prijímatelia sociálnych služieb so zanietením absolvovali desať rôznych súťažných disciplín, v ktorých si precvičili motoriku, koordináciu pohybu, um a presnú mušku. Program spestrilo spevácke vystúpenie spevokolu Pohoda z Denného centra pre seniorov v Seredi.  Ani tento rok nechýbali na návšteve deti z MŠ  na Murgašovej ulici, s ktorými dôchodcovia udržiavajú pravidelnú spoluprácu. Žiaci si vyskúšali jednotlivé športové úlohy a využili možnosť prehliadky pávov a zaujímavých druhov vtákov nachádzajúcich sa v zariadení.
Jednotlivé zariadenia podali obdivuhodný výkon. Trinásty ročník a víťazný putovný pohár vyhralo zariadenie DSS Zavar. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príjemnom a priateľskom strávení tohto výnimočného dňa.
Sereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešnýSereďský desaťboj opäť úspešný