Kurz „Základný rez stromov“

Kurz „Základný rez stromov“

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
ISA Slovensko v spolupráci s mestom Sereď realizovalo dňa 10.9.2019 v Seredi kurz na tému „Základný rez stromov“ a bol určený nie len pre arboristov či záhradníkov, ale aj správcov zelene a širokú verejnosť. Pozostával z teoretickej prípravy a praktického cvičenia v teréne na ploche verejnej zelene na Mlynárskej ul. Prednášateľom bol Ing. Marcel Trnovský a Tomáš Fraňo. Kurzu sa zúčastnili aj štyria zamestnanci mesta Sereď.
Nasledujúci kurz je plánovaný dňa 19.9.2019 na tému „Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny“ a bude pozostávať taktiež z teoretickej a praktickej časti.
Školenia sú podkladom na pripravovanú certifikačnú skúšku Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník, ktorá sa bude konať dňa 17.10.2019 v zámockom parku. Garantom skúšky je AA (Arboristická akadémia) a ČSOP (Český zväz ochranců přírody).
Jedná sa o prvú pripravovanú certifikáciu na Slovensku.
Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“Kurz „Základný rez stromov“