Porucha v dodávke vody

Mestský úrad     Marek Adamkovič Vedúci VPS Sereď ZsVS, a.s. OZ Galanta    
Oznamujeme Vám, že dňa 6.9.2019 od 10:00 hod do 14:00 hod  bude odstávka pitnej  vody v Seredi na ul. Tehelná, Krátka, Krížna, Družstevná z dôvodu poruchy a následnej opravy na verejnom vodovode.
Termín ukončenia opravy a odstávky pitnej vody sa môže zmeniť.
Náhradné zásobovanie pitnej vody je zabezpečené vo vozidle opravárenskej skupiny priamo na mieste poruchy.
 
Po ukončení prác bude vykonaný preplach dotknutej siete.  Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.