Pozvánka na Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Pozvánka na Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Udalosti a ľudia     Mária Diková - vedúca mestského múzea    
Dom kultúry
 Mestské múzeum-  Fándlyho fara v Seredi
 a Občianske združenie Vodný hrad
Program:
ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM
Koncert renesančnej hudby
VODOU POROBENÉ
Premietanie dokumentárneho filmu
Podujatie pri príležitosti DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, téma: Umenie a zážitok
Termín konania: sobota 14. septembra 2019, 16.00 hod., 17.30 hod. 
Miesto: SEREDSKÝ KAŠTIEĽ – BASTIÓN
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v päťdesiatich účastníckych štátoch. Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a odvtedy sa každoročne konajú DEKD v priebehu mesiaca september po celom Slovensku. Základným cieľom tohto celoeurópskeho podujatia je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.  Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.
Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s OZ Vodný Hrad pripravilo pre obyvateľov Serede a okolia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 – k téme UMENIE A ZÁŽITOK koncert starej renesančnej hudby súboru ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM, na ktorý Vás srdečne pozývajú dňa 14. septembra 2019 o 16.00 hod. do priestorov bastióna v Seredskom kaštieli. Vedúcim súboru je Michal Hottmar, známy hrou na arcilutne, spevom sa predstaví Kamila Skladaná, hrou na violončele Alexander Botoš. Program pokračuje o 17.30 hod., bude premietnutý dokumentárny film VODOU POROBENÉ,  s témou o katastrofe na slávnom Titanicu, o zahynutí cestujúceho Michala Navrátila zo Serede. Po filme sa uskutoční stretnutie s autorkou filmového projektu Magdou Papánkovou a súčasťou podujatia je aj výstava predmetov z Titanic zbierky Dariny Helíkovej.
Na podujatie je pre návštevníkov voľný vstup!
Podujatie v Seredi sa uskutoční v rámci koordinácie podujatí DEKD v Trnavskom samosprávnom kraji (trnava.dekd@gmail.com).
Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi
Informácie o podujatí v Seredi: Mestské múzeum  - Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8,
tel. č. +421 950 894 373
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA