Pripravované semináre a certifikačná skúška v oblasti arboristiky v DK Sereď

Životné prostredie a príroda     PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková    
ISA Slovensko v spolupráci s mestom Sereď pripravilo školenia v oblasti arboristiky, ktoré sa budú konať v priestoroch estrádnej sály Domu kultúry, Školská 118/1, Sereď v dňoch:
 
10.9.2019 na tému „Základný kurz rezu stromov“,
19.9.2019 na tému „Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny“,
26.9.2019 na tému „Hodnotenie stavu stromov“ (zatiaľ v príprave).
 
Školenia sú podkladom na pripravovanú certifikačnú skúšku Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník, ktorá sa bude konať dňa 17.10.2019 v zámockom parku. Garantom skúšky je AA (Arboristická akadémia) a ČSOP (Český zväz ochranců přírody).
 
Jedná sa o prvú pripravovanú certifikáciu na Slovensku.